Miljøprojekt, 414, 1998

Karakterisering af affald

09-10-1998I det kommende EU-direktiv om affaldsdeponering samt i Miljøstyrelsens vejledning "Affaldsdeponering" er foreslået, at affald skal gennemgå et karakteriseringssystem. Rapporten beskriver en række praktiske erfaringer med anvendelsen af det foreslåede affaldskarakteriseringssystem, samt redegør for konkrete testdata for udvalgte affaldstyper. Rapporten giver en række anbefalinger for det videre arbejde med at tilvejebringe det fulde grundlag for affaldskarakterisering.Læs publikation