Miljøprojekt, 412, 1998

Review of Environmental Fate and Effects of Selected Phthalate Esters

18-11-1998

I rapporten gennemgås den miljømæssige skæbne og effekt af dimethylphthalat, diethylphthalat, di-n-butylphthalat, butylbenzylphthalat, diisononylphthalat og diisodecylphthalat. Rapporten er hovedsagelig baseret på eksisterende sammenskrivninger og let tilgængelige data. Stoffernes miljøfareklassificering og nuleffektkoncentrationer i vandmiljøet er foreslået.

Læs publikation