Miljøprojekt, 398, 1998

Organiske restprodukter i industrien. Del 2 : Idintkatalog for genanvendelse af organisk industriaffald

30-11-1998

Projektet består af 2 dele : I 1. del er lavet en opgørelse af, hvilke mængder organiske restprodukter industrien producerer på årsbasis, og hvorledes de behandles. I 2. del foretages en uddybning af nogle af erfaringerne med genanvendelse af forskellige typer organiske restprodukter. Opgørelsen viser, at 99% af de årligt producerede 8,4 mill. tons organiske restprodukter genanvendes, generelt med en god udnyttelse af restprodukternes værdi.

Læs publikation