Miljøprojekt, 413, 1998

Internt miljøregnskab

10-11-1998Rapporten præsenterer en metode til beregning og synliggørelse af miljøomkostninger, udviklet med henblik på kortlægning af særligt små- og mellemstore industrivirksomheders miljøaktiviteter og miljøpåvirkninger. Metoden er afprøvet på Sæby Fiske-Industri, og med baggrund i erfaringer indhøstet herfra udpeges fremtidige indsatsområder for udvikling af metoder til opstilling af grønne regnskaber.Læs publikation