Miljønyt, 31, 1998

Forsigtighedsprincippet

06-11-1998Hvor forsigtig skal man være ved brugen af miljøskadelige stoffer, når viden om graden af skadelighed hviler på videnskabelig usikkerhed, også kaldet forsigtighedsprincippet. I et debatforum sættes dette spørgsmål under lup og belyses ved indlæg fra oplægsholdere, der anskuer problematikken fra forskellige vinkler: et administrativt, et teknisk og økonomisk og et samfundsmæssigt. Denne publikation består af udskrifter af oplægsholdernes indlæg, korte resuminter og udskrift af den efterfølgende debat og spørgetid.Læs publikation