Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1998

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1997

05-11-1998Depotrådets redegørelse for 1997 til Miljø- og energiministeren giver et overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr. 31.12.97. For forurenede grunde omfattet af affaldsdepotloven gives status for kortlægning, undersøgelse og oprydning. Indsatsen prioriteres i områder med særlige drikkevandsinteresser, og hvor der er boliger. Redegørelsen præsenterer data om nyere forureninger, som vedrører 1996 eller 1997.Læs publikation