Miljøprojekt, 424, 1998

2-Deoxy-D-glucose i bekæmpelsesmidler til byggematerialer

11-11-1998

I rapporten gennemgås mulighederne for at anvende en glucoseanalog, 2-Deoxy-d-glucose, til forebyggelse og bekæmpelse af angreb af trænedbrydende svampe. Det beskrives, hvordan midlet virker, og hvorledes det er testet, alene og i kombination med andre potentielle aktivstoffer. Mulighederne for produktion af stoffet er også gennemgået, og de miljø- og sundhedsmæssige forhold ved produktion og anvendelse af stoffet er kort beskrevet. Midler og metoder til reduktion af biokorrosion i bygningsfacader er gennemgået.

Læs publikation