Miljøprojekt, 380, 1998

Status for lukkede boringer ved almene vandværker

15-05-1998

Rapporten indeholder en status for lukkede boringer ved almene vandværker i perioden 1987-97. Årsag til lukning af boringerne og boringernes nuværende status er opgjort. Der er fokuseret på boringer lukket på grund af forurening, og fordelingen på forskellige typer af kilder til forurening er opgjort. Endvidere er der opstillet statistiske sammenhænge mellem forureningstype og geografi, vandværkets størrelse, boringens dybde og vandtype m. v.

Læs publikation