Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1998

Oversigt over godkendte bekæmpelsesmidler 1998

13-05-1998

Oversigten inddeler bekæmpelsesmidler efter deres hovedanvendelsesformål og angiver for hvert produkt dets fareklasse, virksomme stof(fer), anvendelsesområde og eventuelle behandlingsfrister samt godkendelsesindehaveren. Der findes en liste med de kemiske betegnelser og deklarationsnavne på mange virksomme stoffer, der kan anvendes i bekæmpelsesmidler.

Læs publikation