Orientering fra Miljøstyrelsen, 2/1998

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion - Årsberetning 1997

06-05-1998Årsberetningen indledes med en kort beskrivelse af Kemikalieinspektionens organisation og arbejdsopgaver. Inspektionens handelskontrol, kampagner og opfølgning på indberetninger beskrives. Strafferetlige afgørelser efter lov om kemiske stoffer og produkter for 1997 gennemgås. Endelig indeholder årsberetningen en statistik over udviklingen i bødestørrelsen på området for årene 1990-1997.Læs publikation