Miljøprojekt, 384, 1998

Kortlægning og vurdering af antibegroningsmidler til lystbåde i Danmark

19-05-1998Rapporten indeholder en kortlægning og vurdering af antibegroningsmidler til lystbåde i Danmark. Forbrug og udledninger er beskrevet, og der er gennemført en miljø- og sundhedsmæssig vurdering af aktivstofferne i bundmalingen. Der er også en status for alternative metoder til hindring og rensning af begroning på lystbåde.Læs publikation