Miljøprojekt, 377, 1998

Bly

15-05-1998Bly er et af de højest prioriterede tungmetaller i Miljøstyrelsens arbejde med at minimere sundheds- og miljørisici ved miljøfarlige, kemiske stoffer. Bly havner i affalds- og restprodukter og hæmmer genanvendelsen af disse. Der er miljø- og sundhedsmæssige problemer ved spredningen af bly i Danmark og samfundsmæssige omkostninger forbundet med indsatsen for begrænsning af blyforureningen. Redegørelsen beskriver relevante problemer og peger på muligheder for at mindske og på længere sigt fjerne disse problemer.Læs publikation