UN/ECE Task Force to Phase Out Leaded Petrol in Europe : Main Report

18-06-1998

En hurtig udfasning af bly i benzin i Europa er både teknisk og økonomisk mulig. Rapporten indeholder de væsentlige analyser og konklusioner, der danner basis for et forslag fra FNs Task Force om udfasning af bly i benzin inden år 2005 i både Vest- og Østeuropa. I rapporten undersøges miljø- og sundhedseffekterne ved udfasning af bly i benzin, den nuværende efterspørgsel efter blyfri benzin, raffinaderisektoren, benzindistributionssystemet, bilparken, de mulige styringsinstrumenter, barriererne for en hurtig udfasning af bly i benzin og de tiltag, der er nødvendige for at overkomme disse problemer.

Læs publikation