UN/ECE Task Force to Phase Out Leaded Petrol in Europe : Country Assessment Report

18-06-1998

Markedsandelen for blyfri benzin i Europa er vurderet til ca.  65% i 1996, ca.  70% i Vesteuropa og ca.  50% i Østeuropa inklusiv det tidligere Sovjetunionen.  Rapporten præsenterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse vedrørende status for udfasning af bly i benzin i Europa.  Et spørgeskema blev sendt til FN/ECEs medlemsstater dækkende emnerne : blyemissioner og sundhedseffekter, produktion, distribution og forbrug af blyholdig og blyfri benzin, egenskaber ved bilparken, raffinaderiteknologi og antal af raffinaderier samt landets regulering af bly i benzin, herunder planlagte tiltag for at fremme anvendelse af blyfri benzin.  39 lande er beskrevet.

Læs publikation