Environmental Project 399, 1998

Life Cycle Assessment of Packaging Systems for Beer and Soft Drinks : Main Report

30-06-1998

Rapporten indeholder en livscyklusvurdering, hvor potentielle miljøeffekter fra forskellige eksisterende og alternative emballagesystemer til øl og læskedrikke, påfyldt og solgt i Danmark, sammenlignes. Miljøvurderingen sammenligner retur- og engangsflasker af hhv. glas og PET samt aluminiums- og ståldåser.

Læs publikation