Miljøprojekt, 386, 1998

Indsamling og anvendelse af organisk dagrenovation i biogasanlæg

30-06-1998Rapporten gennemgår systemer til særskilt indsamling af og teknik til behandling af organisk dagrenovation i biogasanlæg. De eksisterende anlæg gennemgås enkeltvis. Der foretages en økonomisk vurdering af indsamling og behandling samt en miljømæssig vurdering af bioforgasning som behandlingsmetode. Endvidere ridses udenlandske erfaringer på området op. Der foretages endelig en gennemgang af barriererne for udviklingen på området og fremlægges en række anbefalinger for den videre udvikling.Læs publikation