Miljøprojekt, 385, 1998

Cadmium og DEHP i kompost og bioafgasset materiale

30-06-1998Kompost og bioafgasset materiale, der i varierende grad er fremstillet ud fra organisk dagrenovation, er blevet undersøgt for indhold af udvalgte, miljøbelastende stoffer, nemlig tungmetallet cadmium og plastblødgøreren DEHP. Anlæggene med de største andele af organisk dagrenovation i råmaterialet har samtidig de højeste niveauer af DEHP i komposten, men til gengæld de laveste indhold af cadmium. De mulige kilder til kontaminering af organisk dagrenovation med de 2 stoffer gennemgås og vurderes.Læs publikation