Borgernes adfærd og holdninger på affaldsområdet

09-06-1998Publikationen er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse af befolkningens adfærd og holdninger inden for 6 affaldsområder : dagrenovation, kompostering, glas og flasker, papir og pap, miljøfarligt affald samt storskrald og haveaffald. Svarene er analyseret til en kortlægning af befolkningens adfærd og holdninger til spørgsmål som f.eks. graden af og ønsket om sortering af affald, tilfredsheden med de enkelte affaldsordninger m. v., som især affaldsplanlæggere i kommuner og affaldsselskaber kan gøre brug af.Læs publikation