Environmental review, 4/1998

Waste Statistics 1996

30-07-1998

Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark i 1996 opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken indeholder en oversigt over affaldsudviklingen opgjort for årene 1985, 1994, 1995 og 1996 samt målene for år 2000 i henhold til Regeringens handlingsplan for affald og genanvendelse 1993-97.

Læs publikation