Miljønyt, 26, 1998

Trafik og miljø i kommuner - ny inspiration

21-07-1998Denne publikation skal tjene som inspiration og vejledning for kommuner i arbejdet med trafik og miljø. En samling af fakta og udsagn, eksempler fra udvalgte kommuners arbejde og en række beskrivelser af nye virkemidler til påvirkning af trafikken giver tilsammen et godt udgangspunkt for det videre arbejde med miljø og trafik.Læs publikation