Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1998

Tilsyn med de ydre miljøforhold ved overfladebehandling af metaller

08-07-1998Vejledningen giver et overblik over processer og metoder ved industriel overfladebehandling af metaller, herunder alternative renere teknologimetoder og -processer. Vejledningen er primært et tilsynsværktøj for kommunale og amtskommunale tilsynsførende men kan desuden orientere overfladebehandlende virksomheder om forhold af særlig miljømæssig interesse. Endvidere kan vejledningen anvendes i forbindelse med ansøgning om godkendelse og ved revision af eksisterende godkendelser.Læs publikation