Miljøprojekt, 373, 1998

Samfundsøkonomiske omkostninger ved reduktion af drivhusgasudslip

16-07-1998I dette projekt er der opstillet en samlet reference for alle sektorer og alle drivhusgasser, idet der er anvendt et fælles sæt af forudsætninger for udviklingen i den økonomiske vækst, energipriser o. l. Der analyseres en række drivhusgasreducerende tiltag inden for forskellige sektorer og beregnes såvel reduktionspotentiale og de med tiltaget forbundne omkostninger. Sluttelig foretages en sammenligning af disse tiltag både på tværs af sektorerne og med udgangspunkt i de i Energi 21-planen opstillede reduktionsforslag.Læs publikation