Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 93/1997, 1998

Samfundsøkonomiske omkostninger ved reduktion af drivhusgasudslip - bilagsrapport

15-07-1998

HAVMØLLER; Beskrivelse af teknologien; Teknologidata; Potentiale; Følsomhedsberegninger; UDSKILLELSE OG LAGRING AF CO2; CO2-udskillelse; CO2-udnyttelse; CO2-lagring; Potentiale for CO2-lagring i Danmark : saltorste : aquiferer : olie-/gasreservoirer; Omkkostninger ved CO2-lagring; BIOBRÆNDSLER; Teknologidata : fremstilling : produktionsomkostninger; Anvendelse af biobrændsler; Drivhusgasser ved anvendelse af biobrændsler; Reduktionsomkostninger; LOSSEPLADSGASANLÆG : udnyttelse af lossepladsgas til energiformål : andre drivhusgasemissionsreduktionsmuligheder; Beregningsresultat; BIOGASFÆLLESANLÆG