Økologisk råderum for brug af ikke-fornybare ressourcer

13-07-1998Rapporten omfatter en gennemgang af begrebet økologisk råderum samt en opstilling af mulige 4 beregningsmetoder for ikke-fornybare ressourcer. Det diskuteres, hvordan ressourcerne opgøres, og hvorledes miljøpåvirkninger og energiforbrug i tilknytning til ressourceforbruget kan anvendes til en bestemmelse af det økologiske råderum. De opstillede beregningsmetoder afprøves på forbruget af 3 råstoffer : kobber, olie og kalk.Læs publikation