Orientering fra Miljøstyrelsen, 5/1998

Miljøtilsyn 1996

23-07-1998"Miljøtilsyn 1996" indeholder en sammenfattende oversigt over kommunernes, amtskommunernes og Miljøstyrelsens miljøtilsyn i 1996. Oversigten over de kommunale myndigheders indsats er udarbejdet på baggrund af tilsynsindberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner. "Miljøtilsyn 1996" giver en række oplysninger om tilsynsmyndighedernes indsats i 1996 samt Miljøstyrelsens vurdering heraf.Læs publikation