Mere brændstofeffektive køretøjer

15-07-1998AKTUELLE EMISSIONSOPGØRELSER FOR TRANSPORTSEKTOREN; METODE; Beregning af CO2-reduktionspotentialet; Samfundsøkonomiske omkostninger : faktorprismetoden : den velfærdsøkonomiske metode : omkostningseffektiviteten; MERE BRÆNDSTOFEFFEKTIVE PERSONBILER : faktorprisberegning : velfærdsøkonomisk beregning; MINDRE PERSONBILER; VAREBILER; LASTBILER; TRAKTORERLæs publikation