Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 42, 1998

Kortlægning af visse pesticider i grundvand - 2

14-07-1998

Der er udviklet LC-MS analysemetoder med et LC-MS-MS verifikationstrin for 44 forskellige pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter. Der har været deltagelse i internationale præstationsprøvninger, og metoden er akkrediteret af DANAK. Der er analyseret 182 grundvandsprøver med forhøjet sandsynlighed for at finde pesticider og nedbrydningsprodukter. Af de 44 stoffer var der 17, der ikke blev påvist, mens 27 stoffer blev påvist i en eller flere prøver.

Læs publikation