Miljøprojekt, 389, 1998

Koder til farligt affald

13-07-1998Det kan være vanskeligt at kode farligt affald efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Nu er der hjælp til dette arbejde. Der er udarbejdet et simpelt databaseprogram, som kan bruges til at kode farligt affald efter det Europæiske affaldskatalog (EAK-koder) og i indberetningerne til Informationssystemet for Affald og Genanvendelse (ISAG) for farligt affald.Læs publikation