Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 95/1997, 1998

Kemikalie-, energi- og vandgenbrug i tekstilindustrien

14-07-1998

PROCES-, KEMI- OG VANDTYPER; Produktionen på de 4 virksomheder; Processer; Kemikalier : farvestoffer : hjælpekemikalier; Udvalgte vandtyper; MEMBRANER OG MEMBRANANLÆG; Membranfiltrering; Membransøgning; Membrananlæg; METODER; Forsøgsstrategi; Forsøgsbetingelser; Analyser; Beregninger; LABORATORIESKALA; Karakterisering af membraner; Test af problemkemikalier; Test på vandtyper; PILOTSKALA; Forfiltrering; Membranfiltrering; Genbrug af permeat : kemikaliegenbrug : energigenbrug : vandgenbrug; Genbrug af koncentrat : mængder og sammensætning : energiindhold i koncentrat : metoder til disponering af koncentrater : økonomi ved disponering af koncentrater : konklusioner på kencentrathåndtering; FULDSKALAEKSEMPEL : anlægsbeskrivelse : økonomi; APPENDIX; Membranfiltrering; Indsamlede membraner; Karakterisering af membraner; Test af problemkemikalier; Anvendte forfiltre; Vandtype 1: forbehandlingsvand; Vandtype 2: farvebad fra reaktivfarvning af bomuld; Vandtype 3: skyllevand fra reaktivtryk på bomuld; Vandtype 4: procesvand fra polyesterfarvning; Vandtype 5: procesvand fra nylonfarvning; Vandtype 6: procesvand fra stonewash; Vandtype 7: procesvand fra pigmenttryk på bomuld; Genbrug af koncentrat

Læs publikation