Miljøprojekt, 388, 1998

Inddragelse af renere teknologi i tilsyns- og godkendelsesarbejdet

27-07-1998Projektet indeholder eksempler fra kommuners, MLK-enheders og amters arbejde med inddragelse af renere teknologi i tilsyns- og godkendelsesarbejdet. Der er en bred tilgang på definitionen af renere teknologi, hvilket betyder, at de medtagne eksempler spænder over mange forskellige typer af gennemførte tiltag. Projektet er blevet til på baggrund af interviews med over 100 tilsynsførende landet over. Projektet skal tjene som idint- og erfaringskatalog for tilsynsmyndighedernes tilsyns- og godkendelsesarbejde.Læs publikation