Godkendelse af ferskvandsdambrug

20-07-1998Ferskvandsdambrug, der er omfattet af godkendelsespligten i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og som ikke allerede har en samlet godkendelse, skal indsende ansøgning herom til godkendelsesmyndigheden. Vejledningen indeholder retningslinjer for ansøgningens udformning og indhold samt myndighedernes behandling af samme.Læs publikation