Miljøprojekt, 374, 1998

Genbrug af procesvand fra reaktivfarvning af bomuld

14-07-1998Et koncept til genbrug af procesvand fra reaktivfarvning af bomuld er udviklet. 4 teknikker til genvinding af vand, energi og kemikalier er afprøvet: kemisk fældning med efterfølgende separation, membranfiltrering, adsorption på aktivt kul og inddampning. Afprøvningen har omfattet et stort antal fældningskemikalier, membraner og aktivt kultyper og er sket i laboratorieskala og pilotskala. Der er etableret et demonstrationsanlæg, der dokumenterer løsningen: membranfiltrering af skyllevandet og aktivt kuladsorption af farvebadet.Læs publikation