Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1998

Genanvendelse af transportemballager af plast

02-07-1998Vejledningen giver kommunerne et arbejdsredskab ved etablering af genanvendelsesordninger for transportemballager af plast. Indsatsen bør koncentreres om virksomheder med mere end 10 kg genanvendeligt LDPE-folieaffald om ugen. Der er udpeget en række brancher, hvor man kan forvente at finde LDPE-folie i større mængder. Der er sorteringsvejledninger for andre transportemballager af plast og en liste over plastoparbejdningsvirksomheder. Reglerne for indsamlings- og anvisningsordninger gennemgås kort.Læs publikation