Vejledning fra Miljøstyrelsen, 2/1988, 1998

Flyvepladser og lufthavne

19-07-1998Vejledningen omhandler den administrative praksis ved godkendelse af og tilsyn med flyvepladser og lufthavne efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder hvilke støjgrænser der skal respekteres. Beregninger af støj fra flyvepladser er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 5/1982 og behandles derfor ikke i denne vejledning.Læs publikation