Arktisk forurening

15-07-1998AMAP har undersøgt og vurderet den menneskeskabte forurening i det arktiske område. Sammenlignet med de fleste andre områder i verden er det fortsat et miljømæssigt rent område. En kombination af forskellige forhold giver dog grund til bekymring for visse økosystemer og for visse befolkningsgrupper. Rapporten anbefaler en indsats på såvel globalt, regionalt som nationalt niveau, der især retter sig mod forureningen med persistente, organiske forbindelser, de såkaldte POPs, samt visse tungmetaller.Læs publikation