Alternative transportløsninger i landdistrikterne. - 2. udg.

21-07-1998

Projektet sigter mod at imødekomme landbefolkningens transportbehov på en måde, der samtidig forbedrer serviceniveauet og reducerer miljøbelastningen. Rapporten udgør det planlægningsmæssige grundlag for at kunne etablere et "transportkontor" med en fuldtidsansat transportkoordinator, som skal stå for realiseringen af andelsbiler og samkørsel.

Læs publikation