Juli

 • Waste Statistics 1996

  Publiceret 30-07-1998

  Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark i 1996 opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner, behandlingsfo

 • Inddragelse af renere teknologi i tilsyns- og godkendelsesarbejdet

  Publiceret 27-07-1998

  Projektet indeholder eksempler fra kommuners, MLK-enheders og amters arbejde med inddragelse af renere teknologi i tilsyns- og godkendelsesarbejdet

 • Miljøtilsyn 1996

  Publiceret 23-07-1998

  "Miljøtilsyn 1996" indeholder en sammenfattende oversigt over kommunernes, amtskommunernes og Miljøstyrelsens miljøtilsyn i 1996

 • Alternative transportløsninger i landdistrikterne

  Publiceret 21-07-1998

  Projektet sigter mod at imødekomme landbefolkningens transportbehov på en måde, der samtidig forbedrer serviceniveauet og reducerer miljøbelastningen

 • Trafik og miljø i kommuner - ny inspiration

  Publiceret 21-07-1998

  Denne publikation skal tjene som inspiration og vejledning for kommuner i arbejdet med trafik og miljø

 • Alternative transportløsninger i landdistrikterne. - 2. udg.

  Publiceret 21-07-1998

  Projektet sigter mod at imødekomme landbefolkningens transportbehov på en måde, der samtidig forbedrer serviceniveauet og reducerer miljøbelastningen

 • Godkendelse af ferskvandsdambrug

  Publiceret 20-07-1998

  Ferskvandsdambrug, der er omfattet af godkendelsespligten i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og som ikke allerede har en samlet godkendels

 • Flyvepladser og lufthavne

  Publiceret 19-07-1998

  Vejledningen omhandler den administrative praksis ved godkendelse af og tilsyn med flyvepladser og lufthavne efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelse

 • Samfundsøkonomiske omkostninger ved reduktion af drivhusgasudslip

  Publiceret 16-07-1998

  I dette projekt er der opstillet en samlet reference for alle sektorer og alle drivhusgasser, idet der er anvendt et fælles sæt af forudsætninger for

 • Mere brændstofeffektive køretøjer

  Publiceret 15-07-1998

  AKTUELLE EMISSIONSOPGØRELSER FOR TRANSPORTSEKTOREN; METODE; Beregning af CO2-reduktionspotentialet; Samfundsøkonomiske omkostninger : faktorprismetode

Søg i arkivet