Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 4/1997, 1998

Vandmiljø-97

19-01-1998Vandmiljøplanen, som har været i kraft siden 1987, har til formål at nedbringe belastningen med kvælstof, fosfor og organisk stof til grundvand, vandløb, søer og havet. Resultaterne af planens overvågningsprogram er rapporteret siden 1990. I år er temaet miljøtilstanden i de ferske vandområder. Der er således lagt særlig vægt på at beskrive miljøtilstanden i vandløb og søer og de faktorer, der indvirker herpå. Desuden gives en status for miljøtilstanden i det øvrige vandmiljø, ligesom der gøres rede for belastningsforholdene.Læs publikation