Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 34; Pesticides Research, 34, 1998

Population Trends in Danish Farmland Birds

12-01-1998

Rapporten beskriver bestandsudviklingen fra 1976 til 1996 hos 16 fuglearter, der er almindelige i agerlandet. 7 af arterne er gået frem, mens 7 er gået tilbage i løbet af perioden. De vigtigste bestandspåvirkende faktorer bestemmes og diskuteres, og der opstilles en model til forklaring af bestandsudviklingen hos hver af de 16 arter. De mulige effekter, som ændringerne i pesticidanvendelsen har haft på fuglebestandene, diskuteres i forhold til pesticidhandlingsplanens mål.

Læs publikation