Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 100/1997, 1998

Landmanden, konsulenten og pesticidforbruget

08-01-1998

LANDMÆNDENE OG PESTICIDERNE; Landmændenes kendskab til "Godt landmandsskab år 2000-2; Landmændenes tilsyn med afgrøderne; Landmændenes brug af planteavlskonsulentens rådgiving; Kvaliteten af sprøjteudstyret; Strategi ved plantebeskyttelse, strategiskift og erfaringer; Oplever landmændene problemer ved at bruge og mindske forbruget af pesticider ?; Landmændenes vurdering af udsagn om pesticidanvendelse; Går landmændene på kompromis med anbefalinger for anvendelse af pesticider ?; Økologisk produktion; Landmændenes planer for reduktion af pesticidforbruget; PLANTEAVLSKONSULENTERNE OG PESTICIDERNE; Signalement af planteavlskonsulenterne; Konsulenternes holdninger; Planteavlskonsulenternes rådgivning og landmændenes adfærd; Planteavlskonsulenternes vurdering af information og rådgivning; LANDMÆNDENE OG KONSULENTERNE; Hvilke landmænd påvirkes af konsulenterne ?; Konsulenternes påvirkning af sprøjteadfærden; PLANTEVÆRNSGRUPPERNE; Landmændene og planteværnsgrupperne; Konsulenterne og planteværnsgrupperne; BILAG; Spørgeskema til landmænd (GfK); Spørgeskema til planteavlskonsulenter; Spørgeskema fra Landmanden og miljøet

Læs publikation