Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1997, 1998

Godkendelse af husdyrbrug - 2. udgave

12-01-1998Med henblik på en rimelig ensartet sagsbehandling i kommunerne i forbindelse med godkendelse af husdyrbrug efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 har Miljøstyrelsen med denne vejledning udarbejdet retningslinjer for lokalisering, lugt- og støjforhold samt opstillet en række standardvilkår for godkendelse.Læs publikation