Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 91/1997, 1998

Genbrug af røgrensningsprodukt fra affaldsforbrænding

15-01-1998Forsøg med primær vask af restprodukter i vand; Forsøg med ekstraktion af restprodukt med saltsyre samt fældning af tungmetaller i ekstraktionsvæsken med sulfid; Forsøg med at vaske overskudskalk ud af det vaskede restprodukt med kuldioxid; Forsøg med at stabilisere tungmetallerne i det vaskede restprodukt og efterfølgende udvaskningstest; Forsøg med at opløse tungmetallerne med saltopløsninger i stedet for syre; BILAG; Kortlægningsfase : kortlægning af variationer i sammensætningen af restprodukter fra forskellige kilder; Laboratoriefase : udvikling og optimering af enhedsprocesser; CO2-stabilisering; SaltekstraktionLæs publikation