Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 66/1997, 1998

Genanvendelse af dagrenovation med SYSTEM 2000 i Århus Kommune : Delrapport 3 : Materiel, behandlingsanlæg og økonomi

05-01-1998

OPSAMLINGS- OG INDSAMLINGSMATERIEL; Indendørs og udendørs opsamlingsmateriel; Tømningsfrekvens; Kapacitet; Praktiske erfaringer : distribution af materiel : udsætning : indsamling : renovationsvogne; PAPIRSORTERINGSANLÆGGET; Beliggenhed; Krav til materialer, der tilføres papirsorteringsanlægget; Miljø; Organisation; Praktiske erfaringer; KOMPOSTERINGSANLÆGGET; Driftserfaringer; ØKONOMI; Afgrænsninger og usikkerhed; Beregningsforudsætninger; Informationsudgifter; Indsamlingsomkostninger hos forskellige boligtyper : enfamilieboliger : tæt-lav bebyggelse : etageboliger uden affaldsskakt : etageboliger med affaldsskakt : affaldsøer; Indsamlingsomkostninger ved delvis indførelse af SYSTEM 2000

Læs publikation