Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 65/1997, 1998

Genanvendelse af dagrenovation med SYSTEM 2000 i Århus Kommune : Delrapport 2 : Forbrugerundersøgelser

05-01-1998

Samlede resultater fra 4 spørgeskemaundersøgelser; BILAG; Spørgeskema til husstande i enfamilieboliger; Spørgeskema til husstande i etageboliger; Spørgeskema til husstande med affaldsø; Spørgeskema til husstande i enfamilieboliger med OTTO-dobbeltbeholdere; Spørgeskema til husstande i enfamilieboliger med PLASTIC OMNIUM-dobbeltbeholdere; Spørgeskema til husstande i tæt-lav bebyggelse; Spørgeskema til husstande i etageboliger med og uden affaldsskakt; Spørgeskema til husstande i etageboliger med affaldsø; Spørgeskema til husstande i enfamilieboliger med OTTO-dobbeltbeholdere; Spørgeskema til husstande i enfamilieboliger med PLASTIC OMNIUM-dobbeltbeholdere; Kommentarer fra husstandene

Læs publikation