Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 64/1997, 1998

Genanvendelse af dagrenovation med SYSTEM 2000 i Århus Kommune : Delrapport 1 : Indsamlingsresultater

05-01-1998

MÆNGDEOPGØRELSER; Indsamlede mængder grønt affald, papir og pap samt restaffaldsmængder : enfamilieboliger : enfamilieboliger med OTTO-dobbeltbeholdere : enfamilieboliger med PLASTIC OMNIUM-dobbeltbeholdere : tæt-lav bebyggelse : enetageboliger : med affaldsskakt : uden affaldsskakt : med affaldsøer : samlet vurdering af udvikling i mængder opsamlet tæt på husstanden; Indsamlede glas- og flaskemængder; Samlet affaldsreduktion; Sammenstilling af papir- og glasmængder indsamlet i SYSTEM 2000 og Århus Kommune generelt : papir og pap : glas og flasker; Sammenstilling af indsamlede mængder i SYSTEM 2000 : potentialer : mængder før forsøgsstart; RENHED AF FRAKTIONERNE; Affaldsanalyser : samlet vurdering af renhed af fraktionerne registreret ved affaldsanalyserne; Registreringer på papirsorteringsanlæg; Registreringer på komposteringsanlæg; Samlet vurdering af renhed af fraktionerne registreret ved affaldsanalyserne og på anlæggene; SORTERINGSEFFEKTIVITET; BILAG; Registreringer - antal uger fordelt på boligtyper

Læs publikation