Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 97/1997, 1998

Ecosystem Vulnerability to Climate Change in Greenland and the Faroe Islands

13-01-1998

I Nordgrønland forventes en stigning i årets middeltemperatur på op til 3,6 C ved udgangen af det 21. århundrede. I Sydgrønland forventes en langt mindre stigning eller måske et fald. Klimaændringernes konsekvenser for artsdiversiteten og strukturen af de terrestriske og marine økosystemer diskuteres. Pa Færøerne forventes klimaændringer ikke at medføre mærkbare ændringer i de terrestriske økosystemer, mens ændringer i marine økosystemer p. t. er meget uforudsigelige.

Læs publikation