Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 102/1997, 1998

Erstatning af kraftige drivhusgasser - statusrapport

27-02-1998ANVENDELSE AF HFC-STOFFER OG ERSTATNINGSMULIGHEDER HERFOR; Køleindustrien : husholdningskøleskabe og frysere : kommercielle køleanlæg : industrielle køleanlæg : mobile køleanlæg : varmepumper : luftkonditioneringsanlæg : lavtemperaturanlæg; Polyurethanskum : isoleringsskum : fugeskum : fleksibelt skumplast; Brandslukningsmiddel; Drivmiddel i aerosolbeholdere og "tågehorn"; BRUG AF PFC-STOFFER; PFC i kølemiddelblanding; Andre anvendelser af PFC-stoffer; FORBRUG AF SF6 OG ERSTATNINGSMULIGHEDER HERFOR; Støjisolererende termoruder; Beskyttelsesgas i letmetalstøberier; Isolatorgas i elektriske kraftafbrydere; Sporgas og andre laboratorieformål; Bildæk; FORSLAG TIL RENERE TEKNOLOGIPROJEKTER; APPENDIX; Oversigt over kølemidler og kølemiddelblandinger; Sabroe Chillers with NH3 refrigerant, installed in Denmark 1990-1997; Gram Chillers (York International) with NH3 refrigerant, installed in Denmark 1993-1997Læs publikation