Boligernes vandforbrug

25-02-1998

Den stigende fokusering på grundvandsressourcerne i Danmark har bevirket en naturlig folkelig interesse for mulighederne for evt. at udnytte regnvandet som alternativ til drikkevand i forbindelse med toiletskyl og tøjvask. Rapporten berører både de samfundsmæssige og privatøkonomiske konsekvenser og giver et bud på andre alternativer for anvendelse af regnvand. De forskellige forhold landsdelene imellem antyder vigtigheden i altid at tage et lokalt udgangspunkt, og at den enkelte kommunes holdning vedrørende afledningsafgiften er altafgørende for økonomien i det enkelte anlæg.

Læs publikation