Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 36; Pesticides Research, 36, 1998

Bioavailability of Pesticides in Soil

20-02-1998

Et review af eksperimentelle data og modelberegninger viser, at den biotilgængelige del af pesticider og andre organiske forbindelser i jorden ofte er relateret til den del af stofferne, der findes opløst i porevandet, og at adsorptionen til jordens organiske materiale i mange tilfælde kan forklare en reduceret biotilgængelighed af disse stoffer. Der er udviklet en foreløbig testguideline til at undersøge økotoksikologiske effekter af 2 pesticider (fenpropimorph og pirimicarb) på ciliaten Colpoda.

Læs publikation