Vejledning fra Miljøstyrelsen, 13/1997, 1998

Begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg

02-02-1998I vejledningen findes generel information om svejsning, anvisninger om anvendelse af renere teknologi, anvisninger om hvornår der skal renses for svejserøg, og hvor meget der skal renses. Endvidere findes anvisninger om, hvor høje afkastene bør være samt kontrolregler. Endelig findes regler for, hvorledes filterstøvet skal bortskaffes. Vejledningen omfatter svejsning i ulegeret stål og rustfrit stål.Læs publikation